Dasar privasi

18plus tidak akan menjual, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi pelanggan kami kepada pihak ketiga. Semua maklumat yang dikumpul hanya akan didedahkan untuk kegunaan dalaman sahaja.

Semua maklumat yang dikumpul akan digunakan sebagai:

  • Perkhidmatan penghantaran produk
  • Sokongan pengguna
  • Promosi terkini
  • Penjejakan bungkusan

* 18plus berhak untuk mengubah Pernyataan Privasi.